psycholog robiący notatki podczas sesji

"Ludzie borykający się z problemami natury psychologicznej, nie oczekują, że będziesz ich oceniał, analizował ich postępowanie, czy udzielał im porad, lecz przede wszystkim pragną zostać wysłuchani, potrzebują zrozumienia oraz szacunku ze strony drugiej istoty ludzkiej”

Dr Carl Rogers

 

Te uniwersalne zasady, o których wspomina Carl Rogers, mają ogromne zastosowanie w każdym rodzaju poradnictwa. Powiem więcej – one są niezwykle ważne w kontekście budowania wszelkich relacji międzyosobniczych. Każdy z nas ma wrodzoną potrzebę głębokich więzi z innymi i podświadomie za nimi tęskni. Chcemy, by przypatrywano się nam bez uprzedzeń, otwarcie, a nie przez pryzmat doktryny religijnej, teorii naukowej czy lekarskiej diagnozy. Nikt nie chce być oceniany i nie lubi, jak ktoś dokonuje „nad nim” sądu wartościującego. Nikt tego nie powinien czynić, bo to uderza w jakość relacji międzyludzkich, a już na pewno nie może tego robić żaden psycholog, czy terapeuta. Ta swoista więź, która tworzy się na styku psycholog/terapeuta i pacjent, jest szczególnie ważna, bo to od niej zależy powodzenie wszelkiej terapii. Już dzisiaj nie ulega żadnej wątpliwości, że najważniejszym czynnikiem mającym najbardziej zasadniczy wpływ na skuteczność danej terapii jest tzw. więź terapeutyczna, czyli to, co się wydarza pomiędzy pacjentem/klientem a osobą, którą podjęła się przeprowadzenia terapii. Jeśli nie uda się tej relacji zbudować wszelkie zastosowane techniki i narzędzia okażą się jeśli nie całkowicie nie efektywne, to z całą pewnością znacząco mniej skuteczne.

Carl Rogers w swojej terapii skoncentrowanej na kliencie mówi o trzech postawach niezbędnych w procesie skutecznego pomagania: 

  • AUTENTYCZNOŚĆ - czyli pozostawanie sobą. Psycholog/terapeuta nie przybiera maski naukowej, czy medycznej, lecz pozostaje otwarty i szczery w kontaktach interpersonalnych. Tym samym relacja ta nie ma charakteru oficjalnego, w której łatwiej się o zbudowanie wzajemnego zaufania.
  • BEZWARUNKOWA AKCEPTACJA - wiąże się z głębokim i autentycznym zainteresowaniem klientem. Klient jest akceptowany całkowicie i bezwarunkowo. Taka postawa ze strony terapeuty daje poczucie bezpieczeństwa, w którym klient może zdobyć się na szczerą ocenę swojego wewnętrznego Ja.
  • EMPATIA – to zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób. To także umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość.

Zatem zbudowanie relacji terapeutycznej z klientem w oparciu o triadę Rogersa będzie dla mnie priorytetem i największym gwarantem udanej i owocnej pracy.

Poradnictwo psychologiczne indywidualne z elementami terapii - 170 zł / 50 min

Poradnictwo psychologiczne par i rodzin z elementami terapii  - 230 zł / 50 min